Essox, prodej na splátky

Co je potřeba:

 

Občan ČR starší 18 let, s trvalým příjmem:

 

• ze zaměstnání (hlavní pracovní poměr, žádná brigáda, žádná dohoda o provedené činnosti apod.), Klient nesmí být ve zkušební

ani výpovědní lhůtě.

• Důchodce (starobní, vdovský i invalidní)

• Rodič na mateřské dovolené

• Pobírající příspěvek z péče o osobu blízkou

• OSVČ (fyzická osoba podnikatel) podnikající minimálně 3 měsíce

• Právnická osoba (s.r.o., a.s., v.o.s. …) podnikající minimálně 1 rok

 

Cizinec – kopii povolení k přechodnému, nebo trvalému pobytu na území ČR

 

• Občan země EU – s minimálně přechodným pobytem na území ČR

• Občan země mino EU – s trvalým pobytem na území ČR

• S přiděleným rodným číslem ČR

• Rozumějící česky

• Pracující na našem území minimálně 1 rok v aktuálním zaměstnání nebo podnikající minimálně 1 rok

• Klient musí doložit kromě pobytu a přidělení rodného čísla standardní doklady jako občan ČR kromě občanského průkazu.

 

POLOEXTRA:

 

U úvěrů do 60.000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti a nepotřebujete potvrzení o výši příjmů!

 

 

– platný Občanský průkaz

– druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list, průkazka zdravotní pojišťovny nebo platební karta

– právnická osoba kopii výpisu z OR

 

– zaměstnanec - potvrzení o výši příjmu (ne starší než 1 měsíc)

– OSVČ – kopie ŽL, kopie daňového přiznání s razítkem FÚ a se všemi přílohami

– důchodce – kopie výměru důchodu, výpisu z účtu nebo složenky, kde je vidět částka

– rodič na mateřské dovolené – kopie výměru mateřské dávky

– právnická osoba - kopie daňového přiznání s razítkem FÚ a se všemi přílohami

 

– doklad pro ověření adresy – kopie výpisu z bankovního účtu nebo účtu za telefon, elektřinu nebo plyn, nebo doklad o SIPO